Sploščen roman, sto let kasneje.

Sploščen roman, sto let kasneje. 
Totalno aktualen, le vzhodneje:
kjer jih je več, je lažje zadeti.
Vsaka generacija hoče sama izkusiti
slast tuje krvi, 
kljub vonju železa.
Vse ostaja isto, pribito isto.
Komu služijo najbistrejši možgani na svetu?
Prebereš vsaj povzetek na sliki platnice (?)