FotoVerzi

Fotoverz je slikovno-pesniška oblika, ki izraža sprotne refleksije življenja, v katere pa se često pritihotapijo tudi globji uvidi. Ustvarila se mi je v letu 2018. Naslovu fotoverza sledi fotografija, posneta najpogosteje s prenosnim telefonom, pod njo pa se kot prvi verz včasih ponovi naslov,  kateremu sledi različno število dodatnih verzov, in to vedno v eni kitici, torej brez vertikalnih presledkov.  Včasih je/so zaradi pomenskega preskoka ali povzetka verz/i zamaknjen/i (v desno). Verzi, ki so citati, so izpisani poševno in vedno zamaknjeni v desno. Poševno so izpisane tudi nekatere posamezne besede, najpogosteje tiste, ki so v drugih jezikih, ali pa predstavljajo pomensko distinkcijo ali poudarek. Uporaba ločil ni povsem stroga, so pa vsa namerno ali prisotna ali odsotna. Prav tako so namerne določene slovnične “napake” v fotoverzu  – torej niso napake (npr. prilagojena uporaba velikih začetnic, …). V fotoverzu je lahko prisotna rima, vendar le v primeru, če se pojavi spontano in se je posledično “ne da” odstraniti.

Primer fotoverza:

Sončnice ne gledajo proti Soncu

Sončnice ne gledajo proti Soncu.
Kot da bi vedele, 
da tudi sonce ne gleda vanje.
Je vzajemnost bolj iz mode
kot papirnati časopisi (?)

 

Več fotoverzov na pesem.si.