FotoVerzi / PhotoVerses

Fotoverz je slikovno-pesniška oblika, ki izraža sprotne refleksije življenja, v katere pa se često pritihotapijo tudi globji uvidi. Ustvarila se mi je v letu 2018. Naslovu fotoverza sledi fotografija, posneta najpogosteje s prenosnim telefonom, pod njo pa se kot prvi verz včasih ponovi naslov, kateremu sledi različno število dodatnih verzov, in to vedno v eni kitici, torej brez vertikalnih presledkov med vrsticami.  Včasih je/so zaradi pomenskega preskoka ali povzetka verz/i zamaknjen/i (v desno). Verzi, ki so citati, so izpisani poševno in vedno zamaknjeni v desno; pri takih, ki niso splošno poznani (kot so npr. latinski citati ali slovenski pregovori), je pod črto naveden vir, najpogosteje http. Poševno so izpisane tudi nekatere posamezne besede, najpogosteje tiste, ki so v drugih jezikih, ali pa predstavljajo pomensko distinkcijo ali poudarek. Uporaba ločil ni povsem stroga, so pa vsa namerno ali prisotna ali odsotna. Prav tako so namerne določene slovnične “napake” v fotoverzu  – torej niso napake (npr. prilagojena uporaba velikih začetnic, …). V fotoverzu je lahko prisotna rima, vendar le v primeru, če se pojavi spontano in se je posledično “ne da” odstraniti. Za tiste fotografije, ki jih nisem posnela sama, je v oklepaju pod njimi navedeno: “Foto: N. N.”, pri čemer so uporabljene dejanske inicialke avtorja fotografije, ki mi je le-to prostovljno dal oz. poslal. Primer fotoverza:

Vzajemnost

Sončnice ne gledajo proti Soncu,
kot da bi vedele, 
da tudi sonce ne gleda vanje,
saj je vzajemnost bolj iz mode
kot papirnati časopisi.
  Več fotoverzov na pesem.si.