SND. Spoznavanje narave in družbe

Pesniška zbirka je razdeljena v dva dela, Narava in Družba. V vsakem delu je po 33 fotoverzov.

Zvečer pred spanjem, za prijeten sen – vsak dan nov fotoverz.

Str. 142:

Oblikovanje: Polona Zaletel