Faust

Po vodi plava Faust,
ladje lovi in vesla,
kriči, rjove gesla,
čustvuje.
    Moja ljubezen je iskrena,
    a moj odnos je krut in površen.
Koliko-neki stane na odru skajena cigareta. 
Za koliko. (Čemu?)